Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Wyszkowie


nr rachunku bankowego:
31 8931 0003 0001 0823 2005 0001


kod Swift Banku: POSYPLP1XXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL31 8931 0003 0001 0823 2005 0001